Szczepienia.info

Page last updated: 01 September 2017

Language: Polish (with concise information in English for tourists visiting Poland)

Audience: health-care professionals, parents, and the general public.

The Szczepienia.info web site presents accurate, up-to-date, evidence-based information on vaccines and vaccination practices in relation to the Polish vaccination schedule.

Information on the web site is presented in the form of questions and answers to encourage readers to ask questions on issues not addressed on the portal. Questions are grouped into chapters on general immunization topics, and standardized chapters devoted to diseases with vaccines registered in Poland. All chapters include references to a list of related publications, most of them being easily accessible through hyperlinks. Several navigation tools and an extensive glossary are aimed at improving the accessibility of site contents for the general public. Each text is prepared by medical consultants, and verified by editorial team members. Szczepienia.info has an advisory board composed of renowned experts in the field of vaccinology. All information on the site is freely accessible.

Szczepienia.info was developed in 2007 as a collaborative initiative between the National Institute of Public Health of Poland and the Polish Vaccinological Society. Its creation was supported by the Vaccine Safety - Attitudes, Training and Communication (VACSATC) project of the European Commission's Directorate-General for Health and Consumers.

Individual chapters on the site are updated each year by their authors, to address new evidence. The news section is updated as appropriate.


Język: Polski

Publiczność: informacje prezentowane na portalu są adresowane do odbiorcy ogólnego, rodziców i lekarzy.

Portal „Szczepienia.info” powstał w 2007 roku z inicjatywy Narodowego Instytutu zdrowia Publicznego – Państwowego Zakładu Higieny we współpracy z Polskim Towarzystwem Wakcynologii. Utworzenie portalu było związane z planem WHO utworzenia sieci portali informujących o bezpieczeństwie szczepień w różnych językach europejskich w ramach projektu Vaccine Safety - Attitudes, Training, Communication (VACSATC), finansowanego przez Komisję Europejską. Działanie portalu jest aktualnie finansowane z funduszy NIZP - PZH.

Portal Szczepienia.info zawiera wiarygodne i niezależne informacje dotyczącej szczepionek i szczepień. Na portalu prezentowane są aktualne informacje o wszystkich szczepionkach dostępnych w Polsce, jak również informacje ogólne o szczepionkach, sposobie organizacji szczepień oraz nowościach.

Portal Szczepienia.info ma na celu bezstronne informowanie zarówno o korzyściach płynących ze szczepień, jak również potencjalnym ryzyku związanym z przyjęciem poszczególnych szczepionek. Prezentowane są wyłącznie informacje poparte wiarygodnymi dowodami naukowymi. Wszystkie treści są ujęte w formie pytań i odpowiedzi i podzielone na rozdziały.

Redakcja zaprasza do współpracy autorytety w dziedzinie epidemiologii, pediatrii i wakcynologii, o przygotowanie tekstów, które są co roku uaktualniane. W ramach portalu zorganizowano również zespół ekspertów, którzy odpowiadają na pytania czytelników. Powtarzające się pytania są umieszczane wraz z odpowiedziami ekspertów w odpowiednich działach portalu.

Date of most recent evaluation: December 2012.

Latest Updates